วิธีการดูแลรักษาหลังเคลือบฟันเทียม

วิธีการดูแลรักษาหลังเคลือบฟันเทียม

วิธีการดูแลรักษาหลังเข้ารับเคลือบฟันเทียม

สามารถดูแลปฏิบัติตนหลังจากการทำ เคลือบฟันเทียมได้เหมือนกับในฟันธรรมชาติ กล่าวคือ การแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน รวมทั้งการไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนได้ตามปกติ เพราะเคลือบฟันเทียมจะยึดติดแน่นกับฟัน เปรียบเสมือนเป็นเคลือบฟันตามธรรมชาติ แต่หากใช้วัสดุประเภทพลาสติก ก็ควรระมัดระวังเรื่องอาหารการกิน เพราะวัสดุประเภทนี้สามารถติดสีได้ ซึ่งสามารถดูแลรักษาได้ ดังนี้

 

1. หมั่นทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกฟันซี่ที่ได้รับการ ทันตกรรมเคลือบฟันเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาโรคเหงือก และการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

2. สามารถทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้งเพื่อ สุขภาพฟัน ที่ดี

3. บ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก

4. ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณฟันที่ได้รับการเคลือบฟันเทียม

5. ควรไปพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

 

 

 

Top